Cây giống bìm bịp

  • ĐVT:Cây
  • Chiều cao:2cm-3cm
  • Giống đạt chuẩn:97%-98%
  • Phòng ngừa rủi ro:2%
Giá: 20,000 vnđ