Cây giống mắc mật

  • ĐVT:cây
  • Giao hàng:Toàn quốc
  • Chất lượng cây giống:98%
  • Chiều cao:25cm-30cm
  • Phòng ngừa rủi ro:2%
Giá: 40,000 vnđ