Cây Giống Đinh Lăng

  • ĐVT:Cây
  • Chiều cao:20cm-30cm
  • Kích thước hom:1cm-2cm
  • Số cành:2cành- 2cành
  • Phòng ngừa rủi ro:2%
Giá: 15,000 vnđ