Cây giống chùm ngây

  • ĐVT:Cây
  • Chất lượng cây giống:98%
  • Chiều cao :5cm-10cm
  • Phòng ngừa rủi ro:2%
Giá: 20,000 vnđ